حزب مسلم لیگ پاکستان اکثریت کرسی های سنا را به خود اختصاص داد

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۳۷
حزب  مسلم لیگ پاکستان  اکثریت کرسی های سنا را به خود اختصاص داد
حزب «مسلم لیگ پاکستان» اکثریت کرسی های سنا را به خود اختصاص داد
حزب «مسلم لیگ پاکستان» اکثریت کرسی های سنا را به خود اختصاص داد
حزب «مسلم لیگ پاکستان» اکثریت کرسی های سنا را به خود اختصاص داد - مشرق نیوز...

خوش آمدید

بستن