فیض و فاعلیت وجودی: از فلوطین تا صدرالمتالهین

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۱۵
فیض و فاعلیت وجودی: از فلوطین تا صدرالمتالهین
5- رحیمیان، سعید، فیض و فاعلیت وجودی از فلوطین تا صدرالمتالهین،قم: بوستان کتاب، 1381. 6- سهروردی، شهاب الدین یحیی، حکمه الاشراق، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 7- شهرزوری، شمس الدین محمد، شرح حکمه الاشراق، تصحیح و تحقیق حسین ضیائی تربتی، تهرانـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380. 8- محمد خانی، ...
پيش از بيان نظر صدرالمتألهين بهتر است باجمال به نظرات اسلاف وی از فلاسفه و متکلمين اشاره شود تا در پرتو آراء آنها نظر و رأی صائب ملاصدرا آشکار شود که از قديم گفته‌اند؛ «تعرّف الاشياء بأضدادها أو بأغيارها». فاعليت خداوند نسبت به عالم (خدای صانع و عالم صنع). در اين قسمت مي‌خواهيم بدانيم که فاعل و صانع عالم چه نسبت و رابطه‌اي با ...
برای بررسی آن که فاعلیت خداوند متعال به چه معناست ابتدا باید بدانیم به مجموع ، فواعل چند دسته هستند و چه نظراتی پیرامون فاعلیت خداوند وجود دارد تا پس از آن نظریه حکیم عالیقدر صدرالمتالهین شیرازی را بررسی نموده و قول حق را ..... 4ـ رحیمیان، سعید، فیض و فاعلیت وجودی از فلوطین تا صدرالمتالهین، بوستان کتاب، قم، 1381.
حوزه (های) تخصصی: فلسفه تطبیقی • دکارت تا کانت • معرفت شناسی • فلسفه اشراق • فلسفه تطبیقی • معرفت شناسی. تعداد نمایش: 225. چکیده ... حوزه (های) تخصصی: افلوطین و نوافلاطونیان (3 و 4 ب.م) • حکمت متعالیه • هستی شناسی .... عنوان مقاله: ویژگیهای فیض و فاعلیت وجودی در حکمت متعالیه صدرالمتألهین . حوزه (های) تخصصی: ...
فیضان وجود، تعبیر به خلق می شود که. اصطلاحی دینی است. ۱. حنا الفاخوری، خلیل الجر، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمهٔ عبدالحمید آیت. انتشارات علمی. فرهنگی چاپ پنجم، ۱۳۷۷، ص ۸۶. ۲. فلوطین، انشادها ، انئاد پنجم، رساله دوم، بخشی ۱ . ۳. ر، لث سعید رحیمیان، فیض و فاعلیت وجودی از فلوطین تا صدرالمتألهین، انتشارات بوستان قم، ...

خوش آمدید

بستن